CSS 滚动条美化

论坛首页 论坛 经验分享 CSS 滚动条美化

标签: 

 • 该话题包含 0个回复,1 人参与,最后由Yulinn 更新于 2年前
正在查看 0 条回复
 • 作者
  帖子
  • #19968
   Yulinn
   管理员
    @linn
    楼主
    我的博客
    yuque.com/linn

    实图效果

    使用方法

     ::-webkit-scrollbar-button {
      display: none;
    }
    ::-webkit-scrollbar-thumb {
      background-color: #222222;
    }
    ::-webkit-scrollbar {
      background-color: rgb(251, 247, 236);
      width: 14px;
    }
    
  正在查看 0 条回复
  • 哎呀,回复话题必需登录。